SW CASEC v novém kabátě a s novými funkcemi

Vážení uživatelé SW CASEC,
tak jak jsme avizovali v loňském roce, nová verze SW CASEC je na světě!
Oproti stávající verzi se můžete těšit nejenom na nový design, ale především na nový způsob ovládání programu, který jsme se snažili sladit se současnými trendy v IT a učinit jej tak uživatelsky přívětivější a intuitivně ovladatelný.
Zároveň se můžete těšit také na zcela nové funkcionality našeho SW CASEC.
Především se jedná o
- přehledné výstupy včetně piktogramů GHS a ADR symbolů
- editace a úpravy výstupu před jejich dokončením
- výstupy do 5 jazyků (CZ,SK,EN,PL,DE)
- customizace designu výstupů - reportů (po dohodě)
- variabilní úpravy etikety, jako např. zobrazení loga, adresy výrobce společně s adresou dodavatele, symboly ADR
- klasifikátor směsi přímo ze směsí
- průvodce klasifikací směsi dle Přílohy I nařízení CLP
- tvorba vlastních šablon bezpečnostních listů (opět customizovatelný formát) včetně překladů do 5 jazyků
- možnost zadání vlastní uživatelské klasifikace látek a její využití pro výpočet směsi
- v detailu látky se zobrazí klasifikace a označení látky dle Přílohy VI nařízení CLP a dále dle registrační dokumentace
- registrační čísla látek
- UFI kódy směsí
- zařazení položek dle Evropského katalogu výrobků (EU PCS) – využití pro oznamování směsí do evropského registru
- možnost práce s více soubory najednou
- rychlé kopírování /Drag and Drop/
- URL odkaz na bezpečnostní list v každé položce, který můžete dále využít k odkazu na váš bezpečnostní list nebo jiný dokument
- automatický přepočet VOC dle hustoty výrobku (program sám přepočítá na %)
- evropské OEL / STEL limitní hodnoty pro pracovní prostředí
- možnost třídění příloh – veřejné a neveřejné
- přepravní informace ADR také včetně symbolů na etiketu
- možnosti zadávání hodnot fyzikálně chemických vlastností v rozmezí hodnot
A ještě jedno významné vylepšení - jednoduchá webová aplikace - stránka na intranet pro zaměstnance jako přístup k BL se základními informacemi bez složitých funkcionalit. Funguje offline, tedy bez nutnosti přístupu zaměstnance na internet!

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: marketa.vojtkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940