Nové třídy nebezpečnosti podle CLP

V současné době probíhá veřejná konzultace o přidání nových klasifikací pro vlastnosti narušující endokrinní systém, perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT / vPvB) a perzistentní, mobilní a toxické (PMT / vPvM) vlastnosti do nařízení CLP (klasifikace, označování a balení).

Zavedení nových tříd nebezpečnosti bude v paxi mimo jiné znamenat nutnost aktualizace:

  • bezpečnostních listů
  • etiket výrobků
  • dokumentace REACH
  • oznámení toxikologickému středisku (PCN)

Proto jsme se rozhodli uspořádat pro Vás bezplatný 1 hodinový webinář se zaměřením na tuto problematiku a aktuální novinky v legislativě s praktickou ukázkou tvorby BL (vč.klasifikace), tvorby etikety a oznámení nebezpečné směsi do PCN v našem SW CASEC.

 8. února 2023 od 9 do 10 hod.

 

 

 

Závazná objednávka na kurz

  Souhlasím s obchodními podmínkami


Vyplnění všech údajů je povinné

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: msds@casec.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: info@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940