Kurzy

01. Červen dle dohody

Školení na míru

Školení na míru v oblasti managementu chemických látek Obsah školení je nastaven dle konkrétního požadavku zákazníka. Školení zahrnuje témata jako je tvorba bezpečnostního listu a etiket na výrobky v rámci EU, ale i mimo EU. Dále nastavení plnění požadavků Nařízení CLP a Nařízení REACH v oblasti...

DETAIL SEMINÁŘE

25. Září Mladá Boleslav

Pravidelné bezplatné semináře pro nové uživatele softwaru CASEC

Program kurzu   09.00 - 12.00  Vkládání uživatelských bezpečnostních listůTvorba etiketTvorba karet a rozšířených KHS Pravidel Tvorba reportůTvorba bezpečnostních listůModul ADR Program semináře lze upravit dle individuální dohody. Přihlášky zasílejte na DETAIL SEMINÁŘE

06. Listopad Klokočov

Školení pro uživatele softwaru CASEC

Dvoudenní školení pro stávající i nové uživatele SW CASEC, kde se podrobně seznámí se všemi možnostmi využití software a databáze v oblasti chemických látek, BOZP, ekologie, ADR a další.  Program /...

DETAIL SEMINÁŘE

20. Listopad Mladá Boleslav

Oznamování nebezpečných směsí ve formátu PCN

Příloha VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017) implementuje harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí v různých zemích EU na základě článku 45 nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení...

DETAIL SEMINÁŘE

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: marketa.vojtkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Mgr. Radka Novotná

Správce databáze CASEC
E-mail: msds@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Technická podpora CASEC

Technická podpora
E-mail: casec@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940