20 let na trhu

PORADENSTVÍ CHEMIE A EKOLOGIE

Consulteco s.r.o. je poradenská společnost, která od roku 1998 působí v oblasti chemie, ekologie a bezpečnosti práce. Dlouhodobě sbírané zkušenosti (dříve pod názvem firmy Ing. Radka Vokurková) zaručují zákazníkům kvalitní a praxí ověřené profesionální služby, zejména při plnění požadavků kladených právními normami v oblasti chemických látek a ochrany a tvorby životního prostředí.

Více o nás

základní profil

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST v oblasti praktického naplňování právních norem z oblasti životního prostředí v podmínkách konkrétní organizace klienta.

Více o nás

Novinky

01Únor
2019
NOVÁ VERZE SW CASEC JE NA SVĚTĚ!

SW CASEC v novém kabátě a s novými funkcemi

Vážení uživatelé SW CASEC,tak jak jsme avizovali v loňském roce, nová verze SW CASEC je na světě!Oproti stávající verzi se můžete těšit nejenom na nový design, ale především na nový způsob ovládání programu, který jsme se snažili sladit se...

03Leden
2019
REF-5 Project Report

Závěrečná zpráva z projektu REF-5 k expozičním scénářům

Rozšířené bezpečnostní listy, expoziční scénáře, opatření k řízení rizik a provozní podmínky první vydání, verze 1.0, 23. 11. 2018 Stručný výtah z kapitoly 3.2 Doporučení pro: Průmysl: Ujistit se, že registrační dossiery a připojené zprávy o...

01Leden
2019
Školení pro uživatele softwaru CASEC

Pravidelné semináře pro nové i stávající uživatele SW CASEC

Připojte se k nám buď v Mladé Boleslavi nebo na Vysočině Aktuální informace o místech a datech konání naleznete v sekci Kurzy

01Leden
2018
Nebezpečné látky pod kontrolou

Kampaň na období 2018–2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Expozice nebezpečným chemickým látkám je na evropských pracovištích častější, než si řada lidí dokáže představit. Nebezpečné látky na pracovišti mohou způsobovat celou řadu zdravotních problémů a onemocnění i bezpečnostní rizika. Cílem kampaně pro...

Casec

SW pro vedení databáze používaných chemických látek a směsí, pro tvorbu etiket, pravidel pro nakládání a dalších přehledů požadovaných legislativou BOZP, PO a ŽP.

Služby

KURZY & SEMINÁŘE

01. Červen dle dohody

Školení na míru

Školení na míru v oblasti managementu chemických látek Obsah školení je nastaven dle konkrétního požadavku zákazníka. Školení zahrnuje témata jako je tvorba bezpečnostního listu a etiket na výrobky v rámci EU, ale i mimo EU. Dále nastavení plnění požadavků Nařízení CLP a Nařízení REACH v oblasti...

DETAIL SEMINÁŘE

06. Listopad Klokočov

Školení chemická legislativa a SW CASEC

Školení pro stávající i budoucí uživatele SW CASEC, kde se podrobně seznámí se všemi funkcemi SW a také s aktuálními požadavky legislativy v oblasti chemických látek. Školení se koná ve dnech 6. - 7. listopadu 2019 na Vysočině v obci Klokočov.  DETAIL SEMINÁŘE

20. Listopad Mladá Boleslav

Oznamování nebezpečných směsí ve formátu PCN

Příloha VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017) implementuje harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí v různých zemích EU na základě článku 45 nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení...

DETAIL SEMINÁŘE

04. Prosinec Mladá Boleslav

Pravidelné bezplatné semináře pro nové uživatele softwaru CASEC

Program kurzu   09.00 - 12.00  Vkládání uživatelských bezpečnostních listůTvorba etiketTvorba karet a rozšířených KHS Pravidel Tvorba reportůTvorba bezpečnostních listůModul ADR Program semináře lze upravit dle individuální dohody. Přihlášky zasílejte na DETAIL SEMINÁŘE

Řekli o nás

Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupráci a podporu při řešení otázek nakládání s chemickými látkami. Využíváním programu CASEC jsme zlepšili a zefektivnili evidenci chemických látek používaných v provozech naší společnosti. Tento program využíváme například k vytvoření karet „Nakládání s CHLS“ pro KHS, „Protokolu o nezařazení dle...
ŠKO-ENERGO, Mladá Boleslav, s.r.o.
Ing. Jiří
Mach
ŠKO-ENERGO, Mladá Boleslav, s.r.o.
S firmou Consulteco s.r.o. spolupracujeme od roku 2014 , její program CASEC určený pro práci s chemickými látkami se nám velmi osvědčil, jak v administrativní části tak i provozní. Program výrazně zjednodušil naší práci při aktualizaci “Pravidel pro nakládání s NCHLS”. Stejně významně zjednodušil a uspořil čas s ohlašovací povinností do database...
Procter&Gamble Rakona
Vlastimil
Zeman
Procter&Gamble Rakona
Se společností Consulteco s.r.o. spolupracujeme již třetím rokem. Jejich profesionální přístup poradenství v oblasti životního prostředí je na vysoké úrovní. Díky pravidelným schůzkám, nálezům, školeními, přípravami na audity a doporučeními se posunula úroveň životního prostředí v naší společnosti o velký kus nahoru. Velký benefit je i program...
Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o.
Jaroslav
ŠANDERA
Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o.
S firmou CONSULTECO výborná spolupráce. Okamžitá řešení i případných dotazů. Školení výborné, názorné a velmi nápomocné. Program CASEC využíváme, protože je to pro nás velká úspora času. Pro moji kolegyni výhodná kontrola UN - kódů našich výrobků pro bazénovou chemii. Využívám i tvorbu BL, výborné. Také jsem nadšená z toho, že mohu mít k dispozici...
M+H, Míča a Harašta
Ing. Eliška
Ševčíková
M+H, Míča a Harašta
Se společností Consulteco s.r.o spolupracujeme již třetím rokem v rámci poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami. Na začátku letošního roku 2017 jsme se rozhodli rozšířit spolupráci a pořídili si program CASEC. Program CASEC je uživatelsky příjemný program na profesionální úrovni. Zároveň společnost Consulteco s.r.o poskytuje 100%...
Jiří
Linhart
ZODIAC GALLEYS EUROPE
Společnost Consulteco nám již několikátým rokem zajišťuje komplexní poradenství v oblasti životního prostředí a normy ISO 14001. Další neocenitelnou pomůckou při zajišťování bezproblémového fungování oblasti je software CASEC, který nám pomáhá zdolávat problematiku chemických látek a směsí plně v souladu s platnou legislativou. Spolupráci se...
Faurecia Interiors Pardubice, s.r.o.
Naděžda
Pecková
Faurecia Interiors Pardubice, s.r.o.
Program CASEC od firmy Consulteco s.r.o. používáme a s firmou bezproblémově spolupracujeme již od roku 2012. Program CASEC nám velmi pomáhá v systémovém nastavení používaných CHLS jak na odděleních, tak v laboratořích. V letošním roce jsme aktualizovali Pravidla pro nakládání s NCHLS (projednávaná s KHS) pro všechny 3 pracoviště ONK, tj. Kolín,...
Oblastní nemocnice Kolín, a.s. nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Jaroslava
Jirků
Oblastní nemocnice Kolín, a.s. nemocnice Středočeského kraje
Společnost Legios Loco a.s. od roku 2016 využívá program CASEC spol. Consulteco s.r.o. jako databázi chemických látek, pro tvorbu písemných pravidel, zpracování protokolů prevence závažných havárií, štítky apod.. Je to špičkový program na trhu, s pravidelnou aktualizací právních úprav v chemické legislativě v rámci Evropské unie. Naše spokojenost...
Legios Loco a.s.
Mgr. Šárka
Matějková
Legios Loco a.s.
Program Casec jsme v ArcelorMittal Tubular Products Karviná zavedli před 2 lety v roce 2015. Jedná se zde o velmi přehlednou databázi bezpečnostních a technických listů. Díky jednoduchému ovládání je zde možnost rychle vyhledávat a třídit důležité informace, které vyžaduje současná legislativa. Na provozech jsou prostory mnohem rozsáhlejší, není...
ArcelorMittal
Petr
Slovák
ArcelorMittal
S jednatelkou společnosti Consulteco s.r.o., Ing. Radkou Vokurkovou, spolupracuji již od roku 2005. Poradenství probíhá v celé oblasti ochrany životního prostředí, včetně systému řízení EMS. Vždy se jedná o příjemnou spolupráci, rychlé řešení problému a zajištění všeho, co je třeba.   Děkujeme!  
TI Automotive AC, s.r.o.
Barbora
Moravcová
TI Automotive AC, s.r.o.
S pracovníky společnosti Consulteco spolupracuji již po řadu let, jak volnou formou, tak na společných zakázkách, nebo formou oboustranně prospěšných odborných konzultací. Záběr lidí pracujících ve společnosti je velmi široký, od prací vyplývajících z působnosti složkových zákonů na ochranu životního prostředí a přírody, přes oblast přepravy...
Ing. Oldřich
Petira, CSc.
Ing. Oldřich Petira, CSc.

Více než 100
spokojených klientů

Náš tým

Radka

Vokurková

Eva

Koliášová

Markéta

Vojtková

Radka

Novotná

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: marketa.vojtkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Mgr. Radka Novotná

Správce databáze CASEC
E-mail: msds@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Technická podpora CASEC

Technická podpora
E-mail: casec@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940