Vyhodnocení expozičních scénářů používaných chemických látek

POZOR!!!!! ZMĚNA TERMÍNU

Program kurzu

(ke stažení zde)

09.00 - 10.30  Expoziční scénáře a povinnosti s nimi spojené
10.30 - 11.00  Občerstvení
11.00 - 12.30  Obecný postup při vyhodnocování ES
12.30 - 13.15 Přestávka na oběd
13.15 - 14.30  Řešení praktických příkladů vyhodnocení ES

Expoziční scénář (ES)
  • nástroj k řízení rizika expozice NCHLS
  • soubor podmínek a popis použití

Expoziční scénář (ES) má povinnost vypracovat firma, která vyrábí nebo dováží látku registrovanou v tonáži nad 10 tun/rok a současně se jedná o látku klasifikovanou jako nebezpečná nebo splňující kritéria PBT či vPvB. Pokud takovou látku používáte, Váš dodavatel musí poskytnout bezpečnostní list s přílohou v podobě ES. Vy jako následný uživatel jste povinni vyhodnotit plnění ES dodaného výrobcem pro váš typ použití.

Účastnický poplatek: 3990 Kč bez DPH

Přihlášky zasílejte na  radka.vokurkova@consulteco.cz, tel: 777 331 771
nebo objednávejte přímo zde

Závazná objednávka na kurz

  Souhlasím s obchodními podmínkami


Vyplnění všech údajů je povinné

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Bisová

Konzultant
E-mail: marketa.bisova@consulteco.cz
Mobil: +420 731 751 929

Ing. Hana Doušová

Správce databáze bezpečnostních listů
E-mail: msds@consulteco.cz
Mobil: +420 720 508 579

Technická podpora

Martin Pešina
E-mail: casec@consulteco.cz

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940