CASEC

Na základě dlouholetých zkušeností s vedením evidence chemických látek a aktualizací bezpečnostních listů na mnoha provozech vznikl pomocník:

Chemical Abstracts Service Evidence Center CAS evidenční centrum

Software pro bezpečnostní listy

Díky tomu jsme získali dokonalý přehled o provozech (množství a charakteristika používaných látek) a měly vždy připojený aktuální bezpečnostní list, který nyní sdílíme se všemi uživateli programu.

Dalším krokem bylo zjednodušení a „urychlení" tvorby pravidel pro nakládání s žíravými a toxickými látkami a směsmi, které se nám podařilo prostřednictvím tvorby Karty chemické látky zoptimalizovat tak, že jsou při projednání s KHS akceptována a uznávána. Zároveň si tyto Karty tisknou na provozy společnosti certifikované ISO 14001 ke splnění požadavku informovanosti zaměstnanců o nebezpečí látek používaných na pracovišti pro zaměstnance (nejen pro žíravé a toxické látky).

V neposlední řadě je nespornou výhodou, že etiketu na výrobek si vytiskněte sami, bez znalosti aktuálních požadavků nařízení CLP a máte jistotu, že označení je z pohledu chemického zákona v pořádku včetně rozměrů grafických symbolů.

CO VŠECHNO VÁM PROGRAM UMOŽNÍ?

 • Vytvářet přehledy skladovaného množství a spotřeby CHLS (možnost propojení informací s výstupy programů pro nákup).
 • Možnost aktuální kontroly a okamžitého zjištění výskytu SVHC látky v používaných produktech (Kandidátský seznam zvláště rizikových a omezených látek).
 • Možnost zjištění výskytu biocidních látek, látek dle Přílohy XVII, látek RoHS směrnice, látek vPvB a dalších nebezpečných látek dle vašich interních seznamů.
 • Zjištění množství látky obsažené v různých výrobkách pro potřeby registrace.
 • Rychlý přístup k aktuálním verzím bezpečnostních listů dodaných výrobcem.
 • Bezpečnostní karty s obsahem Pravidel pro nakládání s NCHLS, snadno a rychle video
 • Automatická tvorba etikety výrobku v souladu se směrnicí DPD/CLP. video
 • Přehledy o množstvích látek dle stupně hořlavosti (třídění dle rozmezí bodů vzplanutí). video
 • Rychlá tvorba přehledů jako podkladů pro vypracování:
  • havarijních plánů dle zákona o vodách
  • protokolů dle zákona o průmyslových haváriích
  • vyhodnocení dle zákona o ekologické újmě
 • Zjištění množství roční spotřeby VOC (těkavých organických látek) pro roční bilanci dle zákona o ochraně ovzduší.
 • Automatický převod informací o nebezpečných směsích do Databáze MZdr CHES.
 • A mnoho dalších specifických výstupů...
 • ... náhled do Manuálu programu


etiketa-clp tiskova-priprava report-voc report-evidence report-corosive bezp-karta casec-scr


Pokud máte zájem vyzkoušet si testovací verzi programu CASEC na 7 dní ZDARMA, prosím pošlete žádost na casec@consulteco.cz nebo info@consulteco.cz

Do předmětu vaší zprávy prosím napište "Požadavek na trial Casec" a uveďte kompletní kontaktní údaje, tj. název firmy, IČ firmy, jméno a příjmení, telefon a e-mail.

DEMOVERZE ke stažení zde


VÝHODY PROGRAMU

 • Jednoduché ovládání.
 • Rychlé přehledy.
 • Program lze využít na neomezeném počtu PC stanic v rámci jedné licence.
 • Možnost propojení s výstupními soubory provozních evidencí ve formátu MS Excel nebo po dohodě i jiném.
 • Snadný přístup k aktuálním bezpečnostním listům, datovým listům, technickým listům, recepturám apod.
 • Možnost zadávání klasifikace výrobků z přednastavených šablon u cca 3000 výrobků.
 • Eliminace chyb při zadávání informací o látkách (přednastavenými formáty CAS, EINECS a Indexových čísel, názvosloví, přednastavených Seznamem klasifikovaných látek, přednastaveným zněním R,H a S,P vět). video
 • Pro zahraniční společnosti automatický převod informací do anglického a slovenského jazyka pro snadné reportování.
 • Ideální nástroj pro potřeby interních kontrol, kontrol státní správy a přehled pro audity kvality v životním prostředí.
 • Rozsáhlá databáze, více než 100 000 klasifikovaných látek v českém, slovenském a anglickém jazyce.

ŠKOLENÍ

Dvoudenní seminář pro uživatele CASEC na téma expoziční scénáře a rozšířený bezpečnostní list. Více informací zde.
Všichni jste srdečně vítáni.

CENÍK PROGRAMU CASEC platný od 01.01.2018

Roční licence Mini Edu (1) Standard Universal Profi (4)
Počet firem 1 1 1 2 5
Počet položek 30 200 400 900 2000
Export/Import Pdf
Export/Import Excel, HTML
Etiketa/ Bezpečnostní karta
Export do IS CHES (CHLAP)
Aktivní linky k bezpečnostním listům (3)
Import složení a klasifikace z BL
Anglická verze
Slovenská verze
Modul legislativa
Podrobné informace o látce
Tvorba bezpečnostního listu (5)
Cena bez DPH (Kč) 5 720 7 600 21 450 33 990 (2) / 39 490 65 230

(1) CASEC Edu je určen pro všechny typy základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol registrovaných MŠMT, které v rámci svého učebního plánu nabízejí výuku chemie na počítači. Dále pro komerční vzdělávací organizace, a to po předložení živnostenského listu či jiného oprávnění na pořádání kurzů pro veřejnost, případně další instituce po doložení skutečnosti, že pořádají kurzy práce s programem CASEC.

(2) Zvýhodněná cena pro zdravotnická a sociální zařízení

(3) Po domluvě lze přiřadit do licence Universal

(4) V rámci licence Profi získáváte smluvní nárok na HOTLINE podporu a uživatelský seminář pro vašeho zástupce jednou ročně zdarma

(5) Modul Tvorba bezpečnostních listů lze dokoupit k licenci Universal a Profi za 15 000 Kč bez DPH

Lze doprogramovat import dat z vašich stávajících evidencí.
V případě rozsáhlejší databáze nad 2000 položek se cena řídí individuální dohodou.

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Bisová

Konzultant
E-mail: marketa.bisova@consulteco.cz
Mobil: +420 731 751 929

Ing. Hana Doušová

Správce databáze bezpečnostních listů
E-mail: msds@consulteco.cz
Mobil: +420 720 508 579

Technická podpora

Martin Pešina
E-mail: casec@consulteco.cz

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940